Word processor pioneer Evelyn Berezin dies aged 93

The woman who created and sold what many recognise as the world’s first word processor has died aged 93. Evelyn Berezin called the device the Data Secretary when, in 1971, her company Redactron launched the product. She grew Redactron from nine employees to close to 500 and was named one of the US’s top leaders by BusinessWeek magazine in the year she sold it, 1976. She had earlier built one of the original computerised airline reservation systems. The innovation – which matched customers and available seats – was tested by United Airlines in 1962. According to the Computer History Museum, it had a one-second response time and worked for 11 years without any central system failuresThe technology vied with the rival Sabre system, developed by American Airlines, for being the first of its kind. Link

De toekomst van de boer ligt in de vorige eeuw

Het is nogal een tour de force, het proefschrift waarop Meino Smit dit najaar in Wageningen promoveerde. Allereerst vanwege de totstandkoming: Smit is 69, en deed acht jaar over zijn onderzoek, omdat hij tegelijkertijd bioboer is in het Drentse Paterswolde en bestuurder was bij het waterschap. Ook de inhoud is een krachttoer: Smit wilde berekenen en beredeneren hoe een duurzame landbouw in Nederland er in 2040 uit kan zien. En dan écht uitgewerkt: hoeveel mensen werken er, hoeveel dieren worden er gehouden, welke gewassen worden er verbouwd? Bij dat alles geldt het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 als richtsnoer.

Want net als in de rest van de maatschappij moet in de Nederlandse landbouw de uitstoot van broeikasgassen met 90 procent omlaag. “Dat is een enorme opgave”, zegt Smit. “Ik heb mij de vraag gesteld: hoe kunnen we dan nog 17 miljoen Nederlanders op een duurzame manier voeden?” Verrassende conclusie: de landbouw lijkt in 2040 misschien wel meer op die van 1950 dan op die van 2018.

“Ook zonder klimaatakkoord zou het noodzakelijk zijn om veel zuiniger te zijn met energie en beter op het milieu te passen”, stelt Smit. Hij schetst Parijs-bestendige landbouw in acht stellingen. Link

Why we stopped trusting elites

Because, we don’t trust them anymore.

For hundreds of years, modern societies have depended on something that is so ubiquitous, so ordinary, that we scarcely ever stop to notice it: trust. The fact that millions of people are able to believe the same things about reality is a remarkable achievement, but one that is more fragile than is often recognised.

The notion that public figures and professionals are basically trustworthy has been integral to the health of representative democracies. After all, the very core of liberal democracy is the idea that a small group of people – politicians – can represent millions of others. If this system is to work, there must be a basic modicum of trust that the small group will act on behalf of the much larger one, at least some of the time. As the past decade has made clear, nothing turns voters against liberalism more rapidly than the appearance of corruption: the suspicion, valid or otherwise, that politicians are exploiting their power for their own private interest. Link

Meat or two veg? Find out your food’s climate footprint

Avoiding meat and dairy products is one of the biggest ways to reduce your environmental impact, according to recent scientific studies. But what is the difference between beef and chicken? Does a bowl of rice produce more climate warming greenhouse gases than a plate of chips? Is wine more environmentally friendly than beer? To find out the climate impact of what you eat and drink, choose from one of the 34 items in our calculator and pick how often you have it. Link

Asielzoeker nog geen kwart van alle migranten

Migratiestromen van en naar Nederland kunnen niet los worden gezien van wereldwijde stromen: Nederlanders zijn overal op de wereld te vinden en Nederland zelf wordt ook steeds diverser. Duitse studenten, Syrische asielzoekers en Japanse ingenieurs: zij vormen slechts een deel van alle migranten in Nederland. Migratie in Beeld geeft aan de hand van verschillende thema’s een overzicht van trends en cijfers op het gebied van migratie.

Een aantal zaken valt op. Immigratie neemt toe. Hoewel vooral de komst van asielmigranten veel aandacht krijgt in de media, blijken gezinsmigranten al jaren de grootste groep migranten te vormen. Ook komen er veel mensen naar Nederland om te werken, de laatste jaren steeds vaker uit EU-landen.

Er komen de afgelopen jaren meer migranten dan voorheen naar Nederland, maar een groot deel vertrekt na een aantal jaar ook weer. En dan zijn er ook nog Nederlanders die –al dan niet tijdelijk- naar het buitenland gaan. Migratie is dus meer dan alleen mensen die zich in Nederland vestigen: het is een dynamisch geheel van komen en gaan. Link

Winter is coming

De Franse politicoloog Dominique Moïsi vroeg zich af waarom veel mensen internationale politiek niet boeiend vinden, maar wel series verslinden als House of Cards en Homeland. Hij greep dit aan voor een boek om zijn studenten beter bij de les te houden. Want ‘al wil je niets weten van geopolitiek, geopolitiek weet jou wél te vinden – dus kun je die maar beter begrijpen’. Link

‘The inconvenient truth’ – leer er mee leven

De wereld ligt totaal niet op koers om de opwarming op 2 graden te houden, zei het VN-klimaatpanel IPCC, laat staan 1,5 graad.

Ondertussen blijft de vervuilende energiehonger in de wereld groeien, aldus het Internationaal Energie Agentschap (IEA). De klimaatverandering sluipt voort. Aanpassen moet, zegt Verkooijen, klimaatadaptatie in jargon. Huizen dienen sterker te worden, dijken hoger, landbouwgewassen droogtebestendig.

Aan Verkooijen de taak om deze nieuwe “inconvenient truth”, een ongemakkelijke waarheid, bij leiders tussen de oren te krijgen. “Gevolgen van klimaatverandering worden deels onafwendbaar. Iedereen krijgt ermee te maken, van ontwikkelingslanden tot rijke metropolen. Droogte, orkanen, overstromingen, hevige plens- en hagelbuien. Landen moeten zich daartegen gaan weren.” Die aanpassing, adaptatie, gaat op twee manieren. Het gaat zowel om het bouwen van bescherming tegen extremer weer, als het leren leven in een nieuw klimaat. “Dat besef leeft nauwelijks”, zegt hij. Link

David Attenborough: collapse of civilisation is on the horizon

The naturalist was chosen to represent the world’s people in addressing delegates of almost 200 nations who are in Katowice to negotiate how to turn pledges made in the 2015 Paris climate deal into reality.

As part of the UN’s people’s seat initiative, messages were gathered from all over the world to inform Attenborough’s address on Monday. “Right now we are facing a manmade disaster of global scale, our greatest threat in thousands of years: climate change,” he said. “If we don’t take action, the collapse of our civilisations and the extinction of much of the natural world is on the horizon.”

“Do you not see what is going on around you?” asks one young man in a video message played as part of a montage to the delegates. “We are already seeing increased impacts of climate change in China,” says a young woman. Another woman, standing outside a building burned down by a wildfire, says: “This used to be my home.” Attenborough said: “The world’s people have spoken. Time is running out. They want you, the decision-makers, to act now. Leaders of the world, you must lead. The continuation of civilisations and the natural world upon which we depend is in your hands.” He urged everyone to use the UN’s new ActNow chatbot, designed to give people the power and knowledge to take personal action against climate change.

Recent studies show the 20 warmest years on record have been in the past 22 years, and the top four in the past four years. Climate action must be increased fivefold to limit warming to the 1.5C scientists advise, according to the UN. Link

Nederland rolt de rode loper uit voor China

Kleven er risico’s aan de prominente aanwezigheid van de Chinezen in de haven? Frans-Paul van der Putten, China-specialist bij Instituut Clingendael, vindt dat daar onvoldoende over wordt nagedacht. ‘Met het 35-procent-aandeel van Cosco in de Euromax Terminal kunnen we wel leven’, zegt hij. ‘Maar we moeten kijken naar het grotere geheel, naar het cumulatieve effect van alle investeringen op lange termijn. Dat wordt onderschat.’

De investeringen in Rotterdam staan niet op zichzelf. Inmiddels hebben de Chinese staatsbedrijven China Merchants en Cosco belangen in vijftien terminals in dertien verschillende havens in West-Europa. Cosco heeft zelfs meerderheidsaandelen in de terminals in Piraeus in Griekenland (51 procent), in Valencia in Spanje (51 procent) en in het Belgische Zeebrugge (100 procent).

Van der Putten: ‘Cosco kan een haven groot maken. Zo zal Piraeus binnen een paar jaar waarschijnlijk de grootste haven worden in Zuid-Europa.’

Maar het bedrijf kan havens ook ineens links laten liggen en met zijn grote vrachtvolume uitwijken naar andere terminals die het zelf exploiteert, als dat Beijing uit politieke overwegingen beter uitkomt, vervolgt hij. ‘Wat nu als Beijing opeens besluit om zeeroutes te verleggen en vooral havens in Europa voorrang te geven in landen die China het beste gezind zijn? Hoeveel ruimte heeft Nederland dan nog om zich onafhankelijk op te stellen van China als dat nodig is?’ Link

Why we stopped trusting elites

There are copious explanations for Trump, Brexit and so on, but insufficient attention to what populists are actually saying, which focuses relentlessly on the idea of self-serving “elites” maintaining a status quo that primarily benefits them.

On the right, Nigel Farage has accused individual civil servants of seeking to sabotage Brexit for their own private ends. On the left, Jeremy Corbyn repeatedly refers to Britain’s “rigged” economic system. The promise to crack down on corruption and private lobbying is integral to the pitch made by figures such as Donald Trump, Jair Bolsonaro or Viktor Orbán.

One of the great political riddles of recent years is that declining trust in “elites” is often encouraged and exploited by figures of far more dubious moral character – not to mention far greater wealth – than the technocrats and politicians being ousted. Link

Climate change will make the next global crash the worst …

if policymakers don’t get serious about a carbon tax set.

One of the winners of this year’s Nobel prize for economics – William Nordhaus – says if policymakers get serious about a carbon tax set high enough to price oil, coal and gas out of the market, a crash won’t happen. Here, though, the breakdown in international cooperation and trust becomes really damaging. Ideally, existing global institutions – the IMF, the World Bank, the UN and the World Trade Organization – would be supplemented by a new World Environmental Organisation with the power to levy a carbon tax globally. Even in the absence of a new body, they would be working together to face down the inevitable opposition to change from the fossil fuel lobby.

Instead, the response to climate change looks similar to the response to the financial crisis: fail to recognise there is a problem until it is too late; panic; then muddle through. That’s a sobering prospect. Link

‘In de vrije natuur is er geen beest met overgewicht’

Wij leven in een heel bijzondere tijd, zegt hoogleraar psychiatrie Witte Hoogendijk. Op de muren van zijn werkkamer in het Erasmus MC in Rotterdam staat het op een meterslange tijdbalk uitgebeeld. „De evolutie duurt al 3,5 miljard jaar. Als we 1.000 jaar gelijkstellen aan een seconde, begon het leven op aarde vijf weken geleden, en is het over zeven weken afgelopen omdat de zon dan ophoudt met schijnen.”

Hij knipt met zijn vingers: „De industriële en digitale revolutie vonden in deze telling binnen 0,2 seconden plaats.”

Het probleem is dat evolutie een traag proces is, zegt hij. De mens heeft niet de tijd gehad om zich aan de explosief snel veranderende omstandigheden aan te passen, maar beseft dat zelf niet. Ineens zitten we opgesloten in fabrieken en kantoorruimtes, „als octopussen” vastgezogen aan onze schermpjes, en zijn de meeste mensen vergeten dat we eigenlijk nog steeds beesten zijn. Funest voor onze fysieke en mentale gezondheid. Samen met Volkskrant-journalist Wilma de Rek schreef hij het boek Leef als een beest om ons wakker te schudden, zegt hij.

Ons stressresponssysteem kan niet met moderne stressoren omgaan, schrijft Hoogendijk. Dat stresssysteem was 500 miljoen geleden al in de basis bij de vis aanwezig en is ingesteld op acute stressoren, zoals een vallende tak, een overstekend kind of een tasjesroof. Je ontwijkt de tak, en het stressgevoel ebt weg. Maar we hebben niks aan onze vecht- of vluchtreactie als het gaat om moderne, chronische en abstracte stressveroorzakers als verkeersdrukte, een drukke baan of de wetenschap dat de aarde opwarmt. Die bronnen van stress verdwijnen niet, onze stressreacties dus ook niet, waardoor ons stresssysteem overbelast raakt. Link

Geschiedenisles …radicaal anders

Geschiedenisles saai? Als het aan de Australische hoogleraar David Christian ligt, moet geschiedenisonderwijs vanuit een veel breder, multidisciplinair wetenschappelijk perspectief worden gedoceerd dan het traditionele geschiedenisonderwijs. Onlangs verscheen de Nederlandse vertaling van zijn boek ‘Big History, het waanzinnige wetenschappelijke ontstaansverhaal van de mens, de wereld en het universum’. Daarmee geeft hij ons een voorproefje van zijn visie op geschiedenis. Maar hou je vast: hij ziet ook een rol weggelegd voor de jonge wetenschap Big History bij het redden van de mensheid en de biosfeer. Scientias.nl interviewde David Christian, die op dat moment in Hong Kong was voor een lezing over Big History aan de Hong Kong University of Science and TechnologyLink

Een goed geheugen?

Dat kun je beter met een korreltje zout nemen … ‘Wanneer merkte u dat u zo’n goed geheugen had?’ vragen mensen me vaak. Daar klinkt de verwachting in door dat ik een indrukwekkend talent heb. Of, minder positief, dat ik een soort freak ben. Sinds ik door een radioactieve spin ben gebeten, zeg ik dan gekscherend. De werkelijkheid is minder spannend. Mijn topgeheugen heb ik te danken aan geheugentraining. Heel veel geheugentraining.’ Link

It’s crazy to ignore 95%; a Climate change guide to the policies that work

This gets back to an absolutely fundamental strategic question that everybody who cares about this stuff needs to ask at the beginning, which is: What policies or technologies are going to get the most tons [of carbon reductions] the fastest? That’s the carbon imperative. 

If you delay, if you don’t do the really big stuff now, then your future has to be unfathomably heroic. In fact, even if you had free negative emissions that were infinite, you might not solve the problem, because we’re going to spin some natural systems into an unrecoverable runaway. We defrost the tundra and it releases soil carbon and methane. Or the melting lubricates more melting, and so forth. 

If you start with this fundamental strategic question — most tons fastest — then you realize that carbon sequestration is perhaps something you should think about [with regard to] path dependency, but as a major focus today, while we’re not rapidly shutting down every coal plant and every natural gas facility, not converting the auto fleet, not launching building codes … it’s crazy.

It really is an abnegation of responsibility to focus on the last 5% while you ignore the first 95%. Link

Scroll to Top