Day: July 11, 2018

Ineens lijkt waterstof het antwoord

Waterstof een energiedrager is met een breed scala aan toepassingen. Het is potentieel een brandstof voor auto’s, fabrieken en cv-ketels, een opslagmiddel voor duurzame elektriciteit en een grondstof voor de chemische industrie. Daarmee vormt het een oplossing voor meerdere problemen die de energietransitie met zich meebrengt. Vandaar dat waterstof in de stukken van vier van de vijf Klimaattafels een belangrijke rol speelt. Link

De vraag is, wanneer verdwijnt Nederland onder water

Laatst zag ikPeter Kuipers Munneke – een interview met de ingenieur die verantwoordelijk was voor de bouw van de Oosterscheldekering. Hij vertelde dat die kering technisch 200 jaar mee kan. Bij het ontwerp in de jaren 70 werd trots beweerd dat-ie liefst 40 centimeter zeespiegelstijging aankon. Als je bedenkt hoe weinig er destijds over zeespiegelstijging bekend was, is het bijna revolutionair te noemen dat daar überhaupt over was nagedacht.

Inmiddels zijn we ruim veertig jaar onderzoek verder. En leert theorie én waarneming ons dat de grote ijskappen op Groenland en Antarctica geen ijsblokjes zijn die tergend langzaam van boven afsmelten. Hun ligging, deels onder zeeniveau, maakt ze veel gevoeliger voor afsmelting door warm oceaanwater dan we tien of twintig jaar geleden dachten. Dus zelfs bij de sterkste broeikasgasreductie en het meest conservatieve klimaatscenario gaat de Oosterscheldekering zijn 200ste verjaardag bij lange na niet halen.

Maar hoeveel gaat de zeespiegel dan wél stijgen? Link

Cheap, Portable Sensors …

…  are democratising AIR-QUALITY DATA.

Until she moved to Fresno, California in 2003, Janet DietzKamei had never experienced asthma. But after just a few years in a city notorious for its filthy air—the American Lung Association lists it in the five worst US cities for air quality—DietzKamei found herself in the emergency room struggling to breathe.

She soon started staying inside on days when the air was thick with smog from nearby industry or traffic, and would check the local air-quality alerts every morning. But even that wasn’t enough—sometimes on days deemed safe by the air-quality index, she’d find herself gasping for breath.

If it’s bad, she said, “I just can’t breathe outside. Nothing is absorbed; I simply can’t breathe the air.” 

Now 73, DietzKamei is coming off the first winter in years when she didn’t get sick at all. It’s all, she said, because of a $250 air sensor she put in her backyard, which sends her up-to-the-minute readings of pollution just outside her house, a more personalized and specific reading than she could get from the state’s stationary monitors miles away. Link

Scroll to Top