Diversen

One man’s (very polite) fight

News about Muslims in the British press is rarely positive, but it is never scarce. Consider these stories, published across a typical month towards the end of 2016. In the Times on 9 November 2016, an article announced: “Islamist School Can Segregate Boys and Girls.” On the Daily Express website, nine days later: “Anger as less than A THIRD of Muslim nations sign up to coalition against Isis.” In the Sun online, on 1 December: “SECRET IS SAFE: Half of British Muslims would not go to cops if they knew someone with Isis links.” On the Daily Express site the day after: “New £5 notes could be BANNED by religious groups as Bank CAN’T promise they’re Halal.” On ITV News, the same day: “Half of UK Muslims would not report extremism.” Two days later, in the Sunday Times: “Enclaves of Islam see UK as 75% Muslim.” The Mail on Sunday, that same day: “Isolated British Muslims are so cut off from the rest of society that they see the UK as 75% Islamic, shock report reveals.” And another version, in the Sun online: “British Muslims are so cut-off from society they think 75% of the UK is Islamic, report reveals.” Link

Vladimir Putin’s plan to divide Europe is backfiring

The long shadow of the east-west divide won’t disappear overnight: easterners who lived in “the captive west”, as the writer Milan Kundera once described the Soviet bloc, have memories others don’t. If anything, the 2015 refugee crisis made the east-west gap more visible. But as one high-level German official told me this week, Russia’s actions may well give a boost to European unity, rather than deepen disagreements. Link

Schiphol zou de economie aanjagen …

De economische toegevoegde waarde van Schiphol en de Rotterdamse haven is beperkt en steekt niet uit boven andere goed presterende regio’s elders in het land. De economische groei in de Brainportregio Eindhoven is zelfs beduidend hoger en ook het internetknooppunt Amsterdam Internet Exchange laat aanzienlijk betere groeicijfers zien. Bovendien is het aandeel van vervoer en opslag als onderdeel van het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp) niet hoger dan in andere landen binnen de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Ook is de economische toegevoegde waarde per hoofd van de bevolking tijdens de hoogtijdagen van het mainportbeleid achtergebleven bij landen met een vergelijkbaar welvaartsniveau, waaronder Zweden, Finland en de Verenigde Staten.

Dat valt voor een groot deel te verklaren door de zeer beperkte winst die wordt gemaakt met het doorvoeren van goederen. Uit cijfers van het CBSblijkt dat die doorvoer het Nederlandse bbp slechts elf cent per geïmporteerde euro oplevert, terwijl export van in Nederland gemaakte producten een toegevoegde waarde heeft van ruim zestig cent per euro. Link

Hacked Emails Take Us Inside the Billionaires’ Club Around Vladimir Putin

At first glance, little separates Andrey Pavlov from thousands of other wealthy Russians who do business in the West. The lawyer, who turned 40 last year, travels across Europe’s luxury resorts, stays in five-star hotels, eats in the best restaurants, and hires concierge services to track down exclusive $17,000 Hermès handbags for his wife.

But Pavlov, an unassuming man of middling build and height with short brown hair, may be one of the most influential Russians you’ve never heard of, with a set of unique connections across the elites of Russia and Eastern Europe—not to mention London and Washington, D.C.—which typify the elaborate networks of connections and influence that have come to attract huge media and government attention in the early years of Donald Trump’s presidency.

Pavlov has engaged some of the world’s biggest law firms to act on behalf of him and his clients, has encouraged a former U.K. attorney general to lobby on his behalf, and has hired the consultancy firm part-owned by U.K. and Australian election maestro Lynton Crosby.

Yet he’s also embroiled in a huge international row over an alleged $230 million Russian fraud that left a lawyer tortured to death in a Russian prison; is closely tied to the Russian and Kazakh interior ministries; and is even alleged to have acted as a mediator between a Russian whistleblower and an alleged criminal gang, shortly before the whistleblower was found dead—with U.S. intelligence pointing blame for the death directly at Russian President Vladimir Putin. Link

Links heeft een achterhaald beeld van economen

Meestal namen economen een bak data, om vervolgens op zoek te gaan naar verbanden. Noteren bedrijven Hebben landen die hoog staan op de corruptielijstjes een lagere groei? Zorgt een hoogopgeleide bevolking voor meer patentaanvragen?

Het probleem met zulke methodes is dat je wel verbanden kunt vinden (bijvoorbeeld: meer corruptie, minder groei), maar je nooit zeker weet of er ook sprake is van een oorzakelijk verband (meer corruptie veroorzaakt minder groei).

Dus gingen de economen vanaf de jaren tachtig op zoek naar betere methodes. Experimenteren werd het toverwoord – en de geneeskunde bleek de beste leerschool.

In de medische wetenschappen werd het experiment al langer gebruikt om oorzakelijke verbanden te ontdekken. Als medisch onderzoeker hang je liever niet zomaar een paar bloedzuigers aan iemands arm om te kijken of Je splitst patiënten op in twee groepen: één krijgt een bloedzuiger, een andere een nepzuiger. Alleen dan kun je met enige mate van zekerheid vaststellen dat de bloedzuiger de oorzaak is van het herstel. Link

De gelukkigste mensen wonen in Ede …

Gelukkige gemeenten zijn over het algemeen gemeenten met een aantrekkelijk woon- en leefklimaat waar veel gezonde en werkende mensen wonen. Zoals Ede, op de ranglijst gevolgd door Alphen aan den Rijn en Amstelveen. Bijna negen op de tien Edenaren zijn gelukkig.

In de minst gelukkige steden wonen relatief veel arbeidsongeschikten, werklozen, migranten, moslims en alleenstaande ouders.

Het zijn veelal ook mensen die van het platteland naar de stad zijn getrokken om daar hun geluk te vinden – en dat maar ten dele hebben gevonden. Zoals in Den Haag, Arnhem en Amsterdam.

Het laagst geklasseerd staat Rotterdam, 18 procent van de bevolking niet gelukkig. Link

Germany’s ‘China City’

If in 2018 Duisburg is slowly rediscovering its cosmopolitan past, it is not just because four centuries after Mercator, traders are still trying to find the most direct route from A to B. As the threat of Donald Trump’s tariffs and Brexit-related trade barriers is driving wedges between the EU and the Anglosphere, this former rust-belt town town allows one to see in real time how Germany and China are intensifying their economic ties. Link

Het Plakkaat van Verlatinghe

Het zou wel een statement zijn, een vlag op 26 juli, al weet ik nog niet of ik er aan toe ben. Het is de dag dat Nederland zichzelf onafhankelijk verklaarde, in 1581, en daarna een Republiek werd. Onze variant van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag -wereldwijd minstens zo bijzonder maar dan twee eeuwen vroeger. Nederland was eerder! Of dat een vlag waard is, hangt ervan of we het kunnen vieren als feest voor iedereen, van alle mensen die nu Nederland vormen. Link Plakkaat en vertaling

Vladimir Putin’s Russia is a creaking ship

Russia is often presented in binary terms: as a country divided between Putinists and liberals, rich and poor, rural folks and Moscovites, “slavophiles” and westerners. The Kremlin’s narrative hinges on the notion of a “patriotic” Russia constantly overcoming a minuscule opposition, depicted as a “fifth column” that is activated or manipulated by external forces. It is tempting for foreign observers to adopt such a black-and-white vision, in which the leader is dominant and admired while his doubters are an exception.

In fact, there are three Russias:

  1. The first is Putin’s Russia, built on an oligarchic power structure and its massive propaganda machine.
  2. The second is the average man’s Russia, with its many facets but also its common problems.
  3. The third is of the professional elites and upper-middle class, who benefited from the economic boom of the 2000s and now have much to lose.

The overwhelming majority of Russia’s 140 million people worry about declining living standards, falling health and education levels, material insecurity, and corruption. A few weeks ago, protests erupted in many regions and across social classes against a government plan to raise the pension age – polls show that eight out of 10 Russians oppose the reform -. This demonstrated a swell of mistrust in the authorities, with many people doubting that the Putin system has their best interests at heart. Furthermore, sociologists at the independent Levada Centre in Moscow point to a rising pessimism. Despite TV propaganda – or perhaps because of it – more and more Russians say they are gloomy about their personal prospects, as well as about the country’s future. There is also concern about military involvement in Ukraine and Syria, and the toll these conflicts are having on young soldiers. Link

It’s Time For a Perspective

Compare the defense budgets of the United States and Russia. The president recently signed a gargantuan $700 billion gift to the Pentagon, with marginal dissent from either party or their affiliated media outlets. The budget increase alone ($61 billion) exceeds Russia’s entire annual expenditure ($46). The U.S. military budget now equals more than the combined budgets of China, Russia, Britain, Japan, Saudi Arabia, India, and France. As Vice concluded, “it’s 14 times larger than the Kremlin’s budget.”

Furthermore, covert American operations are deeply invested in interrupting democratic processes not only in Russia, but everywhere else. This includes the heart of Europe, where corporate media is now pretending the United States has always respected happy norms and decorum. It is as if the Snowden leaks never happened. The Defense Department’s tapping of Angela Merkel’s phone never happened. The Obama administration’s spying on the German press, including Der Spiegel, never happened. The same administration’s outing of German government whistle-blowers never happened.

Prominent think tanks in Washington are funded by the Gulf states. The United Arab Emirates contributes generously to the coffers of the Middle East Institute (MEI) and the Center for American Progress (CAP). The Brookings Institute graciously accepts millions from Qatar. The Atlantic Council and Center for Strategic and International Studies enjoy similar arrangements with other oppressive regimes like Saudi Arabia. The same can be said for numerous other repressive governments beyond the Gulf. And then there are the defense contractors, Wall Street banks, and Silicon Valley behemoths, all of which have joined such governments in capturing intellectual real estate in academia as well. Link

Slimme mensen zeggen vaak domme dingen

Of: Wie het zeker weet, is gewoon niet nieuwsgierig.

Onzekerheid is iets waar we psychologisch gezien slecht mee om kunnen gaan. Niet voor niets domineren mensen met stellige overtuigingen talkshows, politieke debatten en krantencolumns. Ik weet het zeker, zeggen ze stuk voor stuk.

Maar wie het zeker weet, is per definitie niet nieuwsgierig. Wie koste wat het kost vasthoudt aan zijn overtuigingen, staat nooit open voor nieuwe informatie. Willen we verantwoord met informatie omgaan, dan moeten we onzekerheid omarmen. Link

Rassenleer als exportproduct

Gekrenkte trots is een belangrijke drijfveer in de politiek.

Op 26 juli 1935 legde de SS Bremen, een van de snelste oceaanstomers van die tijd en de trots van het Derde Rijk, aan in de haven van New York. De stad was onrustig gedurende die zomer. De machtsovername door de nazi’s gaf aanleiding tot gewelddadige confrontaties op straat tussen tegenstanders en bewonderaars van Aldolf Hitler. Terwijl de Bremen voor anker lag, klommen vijf demonstranten aan boord, trokken de swastikavlag los en gooiden die in de Hudson.

Het incident werd door de nazi’s aangegrepen om diplomatieke stampij te maken.

Het Amerikaanse State Department, toen nog gebrand op goede relaties met de nieuwe Duitse machthebbers, stuurde een verontschuldigend telegram naar Berlijn. De kou, wat de vlagschending betrof, leek uit de lucht.

Totdat Louis Brodsky bij de zaak betrokken raakte. Brodsky was een New Yorkse magistraat met een uiterst liberale reputatie. Naaktdanseressen die in nachtclubs werden opgepakt werden door Brodsky op vrije voeten gesteld. Toen een aanklager de verspreiding van pornografische lectuur via de rechter probeerde te verbieden, wees Brodsky de zaak van de hand. Ook het vijftal dat de Bremen had bestormd werd bij hem voorgeleid en kon op coulance rekenen. Het hakenkruis was de ‘zwarte vlag van piraterij’, schreef Brodsky ter motivering van zijn vrijspraak. Voorzover er sprake was van een vergrijp viel dat in het niet bij het regime dat de swastika voerde.

Nationaal-socialisme, aldus Brodsky, was een ‘stap terug naar pre-middeleeuwse, zo niet barbaarse, sociale en politieke omstandigheden’. Link

Shoah

In januari 1986 zond de VPRO de film ‘Shoah’ uit, en sindsdien is het voor mij onmogelijk om bij het woord shoah niet aan de film te denken. De twee vallen niet samen – hoe zou dat kunnen? – maar voor een hele generatie is de herinnering aan de vernietiging van de Joden direct verbonden aan de 9,5 uur durende documentaire van Claude Lanzmann. Ik meen nog te weten dat de straten stil waren op de uitzendavonden, maar misschien is dat slechts verbeelding. In elk geval stond de wereld stil. En in die stilte liet Lanzmann de geschiedenis horen, door het woord te geven aan overlevenden, daders en omstanders. Link

China’s social credit

China’s social credit system, a big-data system for monitoring and shaping business and citizens’ behaviour, is reaching beyond China’s borders to impact foreign companies, according to new research.

The system, which has been compared to an Orwellian tool of mass surveillance, is an ambitious work in progress: a series of big data and AI-enabled processes that effectively grant subjects a social credit score based on their social, political and economic behaviour.

People with low scores can be banned or blacklisted from accessing services including flights and train travel; while those with high scores can access privileges. The Chinese government aims to have all 1.35 billion of its citizens subject to the system by 2020. Link

Scroll to Top