Filosofie

Vrij Links moet trouw zijn aan zijn vrijzinnige, seculiere wortels

Op de vruchtbare Nederlandse grond heeft de grote filosoof Spinoza het zaad gestrooid voor het vrije Europa waarin wij nu leven en waar democratie en het seculiere gedachtengoed konden bloeien. Onder de slagschaduw van de etnisch-religieuze tegenstellingen willen wij een appel doen op de moderne progressieven en de oorsprong van onze vrijheid terug in de herinnering roepen. In lijn met het levenswerk van de radicale Verlichters is het anno 2018 hoognodig om pal voor de vrijheid van het individu en geweten te staan.

Wij pleiten voor een vrij en onbelemmerd debat, een levensbeschouwelijk-neutrale staat, seculier onderwijs voor alle kinderen en een herwaardering van individuele vrijheid en nemen afstand van de suggestie dat niet-westerse Nederlanders in bescherming moeten worden genomen tegen het vrije debat. Link

Wonen op de cm2

Noortje Veerman (32) en Jan-Willem van der Male (33), allebei zzp’er, bouwden een zelfvoorzienend ‘tiny house’. ‘Het voordeel van hypotheekloos leven is dat we niet per sé 40 uur per week hoeven te werken.’ Link

Rolf Dobelli deed onderzoek naar het ‘goede leven’ …

 1. Denk niet dat je je succes hebt verdiend

  Je intelligentie is overwegend genetisch verankerd. Als je gelooft dat je je succes te danken hebt aan je harde werken en je enorme ambitie, dan klopt dat wel, maar die wilskracht waar je zo trots op bent, heb je eveneens te danken aan je genen en je milieu. Dus: hoeveel procent van je succes schrijf je toe aan je eigen prestaties? Het logische antwoord luidt: nul procent. Blijf dus bescheiden, juist wanneer je succesvol bent.

 2. Probeer niet authentiek te zijn

  ‘Jezelf zijn’ is in de mode. Maar hoe authentiek wil je het hebben? Ten eerste weten we helemaal niet wie we zijn. Ten tweede zet je jezelf voor gek. Noem iemand die je in hoge mate respecteert – een staatsman, econoom, wetenschapper – en die van tijd tot tijd publiekelijk zijn hart lucht. Zo iemand zul je niet vinden. Mensen worden gerespecteerd omdat ze zich aan hun beloften houden, niet omdat ze ons deelgenoot maken van hun innerlijke monoloog.

 3. Ontwikkel het vijf- seconde-nee principe

  Als iemand aan je vraagt of je hem of haar een plezier wilt doen, wacht dan vijf seconden voordat je beslist. De kans is groot dat het antwoord ‘nee’ zal zijn. Sla liever systematisch te veel verzoeken af, dan omgekeerd. Maar heel weinig vragers zullen je daarom meteen een onmens vinden. Integendeel, in het geheim zullen ze je bewonderen omdat je zo consequent bent.

 4. Doe wat je kan, niet wat je graag wilt kunnen

  De romantische voorstelling dat een roeping gelukkig maakt is fout. Simpelweg omdat aan de meeste roepingen onrealistische verwachtingen kleven. Als je je opmaakt om de roman van de eeuw te schrijven of een einde te maken aan de armoede, heb je misschien een kans van een op een biljoen dit doel te bereiken. Het is prima om grote doelen na te streven, maar op één voorwaarde: dat je je hoofd koel houdt en afstand houdt. Als je met blinde hartstocht achter je roeping aan rent, zul je gegarandeerd een ongelukkig leven hebben. Ga van je daadwerkelijke vaardigheden uit. Link

‘Hoop is nu een laffe uitvlucht’

Progressie is retrogressie, schrijft Bruno Latour in zijn boek Oog in oog met Gaia, waarin hij de klimaatcrisis in al haar facetten beschrijft: de wetenschap, de politiek, de angst, de lethargie – hoewel we volgens hem beter niet van een crisis kunnen spreken, want die impliceert een voorbijgaande aard. Link

“In wat voor wereld leven wij …!”

Te midden van die hyperbolen is het misschien niet populair, maar wel ontnuchterend om te bedenken dat, op deze hele aardbol –  – grofweg 3 procent van de wereldbevolkingbuiten het land van origine woont. 97 procent van de wereld sterft waar hij geboren wordt. En ook in relative zin is het woord ‘massa’ overtrokken: in Europa bijvoorbeeld is –  – circa tien procent van de bevolking van niet-Europese oorsprong. Zorgt dat voor een explosie aan criminaliteit? ‘Allochtonen’ komen, niet gecorrigeerd voor andere sociale factoren, inderdaad grofweg twee keer zo vaak in aanraking met de politie als ‘autochtonen’: 2 tot 3 procent versus 1 tot 1,5 procent. Oftewel: 97 op de 100 niet. Link

Can reason make room for religion?

Contemporary Western liberals often assume that theological and political worldviews are competing discourses. Religion, when it enters the political arena, is cast as just another ideology vying for power. But treating the theological and the political as warring forces stops us from looking at the more surprising ways that they interact and inform each other.

Friedrich Schleiermacher was a churchman and civil servant in early 19th-century Germany who rejected a neat partition between the spiritual and the political. In his writing and his life, he grappled, not always successfully, with how to reconcile the two. But in doing so, he offers up some worthwhile lessons about how reason and feeling can coexist in the public sphere, and provides us with a rich picture of what makes life meaningful. Link

Dagelijkse voldoening

 • Je werk, hobby’s en projecten zien als oefenen.
 • Ruimte maken voor “flow” en rust.
 • Je richten op anderen.
 • Actief oefenen in dankbaar zijn. E.J. Pfauth Link

Descartes was wrong: ‘a person is a person through other persons’

According to Ubuntu philosophy, which has its origins in ancient Africa, a newborn baby is not a person. People are born without ‘ena’, or selfhood, and instead must acquire it through interactions and experiences over time. So the ‘self’/‘other’ distinction that’s axiomatic in Western philosophy is much blurrier in Ubuntu thought. As the Kenyan-born philosopher John Mbiti put it in African Religions and Philosophy (1975): ‘I am because we are, and since we are, therefore I am.’ Link

Neoliberalism: the idea that swallowed the world

Last summer, researchers at the International Monetary Fund settled a long and bitter debate over “neoliberalism”: they admitted it exists. Three senior economists at the IMF, an organisation not known for its incaution, published a paper questioning the benefits of neoliberalism. In so doing, they helped put to rest the idea that the word is nothing more than a political slur, or a term without any analytic power. The paper gently called out a “neoliberal agenda” for pushing deregulation on economies around the world, for forcing open national markets to trade and capital, and for demanding that governments shrink themselves via austerity or privatisation. The authors cited statistical evidence for the spread of neoliberal policies since 1980, and their correlation with anaemic growth, boom-and-bust cycles and inequality. Link

Stop met streven naar geluk

‘Het najagen van geluk maakt mensen ongelukkiger.” Volgens Emily Esfahani Smith, een 29-jarige Amerikaanse psycholoog die recentelijk het boek De kracht van betekenispubliceerde, is de westerse cultuur geobsedeerd door geluk. Daarmee jagen we het verkeerde doel na. Geluk kun je niet afdwingen, maar op de betekenis van je bestaan heb je wel invloed. „Geluk is iets dat komt en gaat. Het kan hoogstens een bijproduct zijn van een zinvol leven”, zegt Esfahani, die kort in Nederland is voor een lezing over haar boek. In het non-fictiewerk wisselt ze psychologisch onderzoek en filosofische theorieën af met persoonlijke verhalen van mensen die ontdekten hoe ze een zinvol bestaan konden creëren. Link

Stephen Fry in Ierland vervolgd wegens godslastering?

Fry was twee jaar geleden te gast in de televisieshow The Meaning of Life van de Ierse staatsomroep RTÉ. Presentator Gay Byrne vroeg hem wat hij God zou willen vragen als hij aan zou komen bij de hemelpoort …

Hij zei meer op te hebben met de Griekse goden, omdat die zichzelf niet presenteren als alwetend. ‘En denk je dat je op deze manier de hemel binnen zou kunnen komen?’, vroeg de presentator verwonderd. ‘Dat zou ik niet eens willen’, reageerde Fry. ‘Ik wil de hemelpoort niet binnengaan op Gods voorwaarden.’ Link

En het vervolg … Link

Meer geluk … met minder

Wat maakt mensen gelukkig?

Eenvoudig leven, stelt Zegers. Op elk vlak: spullen, contacten en afspraken. Hij schreef er onlangs een boek over, Zooikoorts, met als ondertitel ‘Van rommel en drukte naar rust en zin met de BASICS-therapie’. Hij deed onderzoek onder 500 mensen die hun leven vereenvoudigden. Zij blijken hun simpeler leven als zinvoller te ervaren. En dus gelukkiger. Link

Reformatie binnen de islam

Hirsi Ali bepleit in haar nieuwste boek een reformatie binnen de islam. Zij is niet de enige die deze mening is toegedaan, er zijn meerdere wetenschappers, beleidsmedewerkers, politici en opiniemakers die allen pleiten voor een reformatie binnen de islam. Als voorbeeld voor een dergelijke verandering wordt dan altijd naar het christendom gewezen; daarbinnen was ook een reformatie mogelijk dus moet dat binnen de islam toch ook kunnen, luidt het steevast. Men gaat er dan vanuit dat de Reformatie een diepe wens was binnen de kerk om te moderniseren of dat men de tekst uit de Bijbel minder letterlijk wilde nemen. Dergelijke aannames hebben niets te maken met de beweging van de Reformatie en het is van wezenlijk belang om te weten waar deze echt over ging. Gemakkelijke aannames zullen de problemen waar wij nu mee te maken hebben niet oplossen, het idee dat alle religies gelijk zijn ook niet. Deze ideeën komen voort uit een totaal gebrek aan theologische kennis en dat is levensgevaarlijk, zoals de theoloog dr. Mark Durie al eens zeer treffend heeft gezegd. Link

Scroll to Top