Internet

Hoe kunnen we het internet beter besturen?

Het internet heeft zich nooit makkelijk laten besturen. In de jaren zeventig en tachtig was dat ook nauwelijks nodig. De groep van gebruikers was klein: de gebruikers kenden elkaar persoonlijk. Beslissingen werden genomen op basis van consensus. Het beheer van het internet was vooral een technische kwestie, spielerei van computerwetenschappers, wiskundigen en nerds.

Met de explosieve groei van het internet halverwege de jaren negentig, toen miljoenen gewone mensen het web op gingen, kwam daar verandering in. Waarom? Internetadressen en domeinnamen zijn uniek (je kunt ze maar aan één partij verstrekken), ze zijn schaars (want eindig) en ze zijn verhandelbaar (je kunt je domeinnaam laten verlopen of verkopen).

Er moest centraal gezag komen dat instond voor de uniciteit en betrouwbaarheid van de namen en nummers.

Scroll to Top