Duurzaam – sustainable

Wereld nadert keuze

Zijn leiders zo wakker geschud dat ze de opwarming samen een halt toeroepen? Of is dat ijdele hoop, en draait het erop uit dat de wereld zich schrap moet zetten voor zeespiegelstijging, droogte en noodweer? Die vraagt dringt zich op, meer dan ooit, na het alarmerende IPCC-rapport. Link

Climate change will make the next global crash the worst

The storm clouds are gathering, but the world’s economies now have far fewer shelters from disaster than they did in 1929 … Late last month Indonesia was hit by a devastating earthquake and tsunami that left thousands of people dead and missing. This week the International Monetary Fund arrived in the country to hold its annual meeting on the island of Bali. On the day when the IMF issued a warning about trouble ahead for the global economy, the latest report from the UN’s intergovernmental panel on climate change said the world had only a dozen years left to take the steps necessary to prevent a global warming catastrophe. The message is clear for those willing to hear it: get ready for a time when economic failure combines with ecological breakdown to create the perfect storm. Link

Are we doomed?

Hillman, an 86-year-old social scientist and senior fellow emeritus of the Policy Studies Institute, does say so. His bleak forecast of the consequence of runaway climate change, he says without fanfare, is his “last will and testament”. His last intervention in public life. “I’m not going to write anymore because there’s nothing more that can be said,” he says when I first hear him speak to a stunned audience at the University of East Anglia late last year. Link

Will the future of the power grid depends on giant batteries?

Say “battery,” and most people think of the device that powers our phones, our laptops, and — maybe if they’re being ambitious — our electric vehicles. But it’s time to think bigger: at their core, batteries are simply a way to store energy, and, with some creativity, they’re capable of powering electric vehicles, houses, and entire cities.

There’s the Tesla batteries acting as backup for a wind farm in Australia. There’s PG&E building the world’s biggest battery in California to store electricity for its grid. And there’s the $3 billion project to turn the Hoover Dam into one big battery.

Being able to store energy is key, and there are plenty of ways to do it. The Verge explores the latest developments in energy storage, from those giant batteries to infinitely spinning flywheels to bottling gas in underground caverns. We’ll talk to Tesla, and explore the pros and cons of each method and what they mean for how we’ll power our lives in the future. Link

Minder Harford, meer Marx?

Bijna waren we er in de jaren tachtig in geslaagd om klimaatverandering een halt toe te roepen. Toch deden we het niet. In het New York Times Magazine van afgelopen week beschrijft Nathaniel Rich nauwgezet de gebeurtenissen van het decennium. Een fraai stuk, al heeft Ewald Engelen er nog wel wat kanttekeningen bij.

De nieuwsgebeurtenis van deze maand was zonder twijfel de publicatie van het bijna 30.000 woorden tellende essay ‘Losing Earth’ van Nathaniel Rich in de New York Times. Daarin reconstrueert de auteur nauwgezet de periode tussen 1979 en 1989, toen er voor het eerst politieke aandacht was voor data die onmiskenbaar bewees dat klimaatverandering menselijke oorzaken had.

Rich laat zien hoe er van links tot rechts consensus bestond om tot internationale afspraken te komen over de beperking van CO2-uitstoot. En, belangrijker: hoe er uiteindelijk niets van terecht kwam, en het laatste moment waarop de mondiale temperatuurverhoging wellicht nog kon worden afgewend. Link

The Uninhabitable Earth

It is, I promise, worse than you think. If your anxiety about global warming is dominated by fears of sea-level rise, you are barely scratching the surface of what terrors are possible, even within the lifetime of a teenager today. And yet the swelling seas — and the cities they will drown — have so dominated the picture of global warming, and so overwhelmed our capacity for climate panic, that they have occluded our perception of other threats, many much closer at hand. Rising oceans are bad, in fact very bad; but fleeing the coastline will not be enough. Link

Neutrale woorden, alarmerende feiten

John McNeill, milieuhistoricus en winnaar van de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Historische Wetenschap 2018, is niet te beroerd om verantwoordelijken aan te wijzen. Eén naam die regelmatig terugkeert in zijn uitvoerige geschiedenissen van hoe de mens zijn stempel op planeet aarde drukt is Thomas Midgley. Weinig mensen zullen gehoord hebben van deze Amerikaanse ingenieur die leefde van 1889 tot 1944, maar volgens John McNeill heeft Midgley meer invloed gehad op de atmosfeer en het milieu ‘dan ieder ander individueel organisme in de geschiedenis van de aarde’. Link

Schiphol zou de economie aanjagen …

De economische toegevoegde waarde van Schiphol en de Rotterdamse haven is beperkt en steekt niet uit boven andere goed presterende regio’s elders in het land. De economische groei in de Brainportregio Eindhoven is zelfs beduidend hoger en ook het internetknooppunt Amsterdam Internet Exchange laat aanzienlijk betere groeicijfers zien. Bovendien is het aandeel van vervoer en opslag als onderdeel van het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp) niet hoger dan in andere landen binnen de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Ook is de economische toegevoegde waarde per hoofd van de bevolking tijdens de hoogtijdagen van het mainportbeleid achtergebleven bij landen met een vergelijkbaar welvaartsniveau, waaronder Zweden, Finland en de Verenigde Staten.

Dat valt voor een groot deel te verklaren door de zeer beperkte winst die wordt gemaakt met het doorvoeren van goederen. Uit cijfers van het CBSblijkt dat die doorvoer het Nederlandse bbp slechts elf cent per geïmporteerde euro oplevert, terwijl export van in Nederland gemaakte producten een toegevoegde waarde heeft van ruim zestig cent per euro. Link

De fietser als melkkoe

De auto is nog altijd de heilige koe, terwijl de fietser de melkkoe is. De economische betekenis van fietsers en voetgangers voor de stad wordt in heel Europa onderschat, blijkt uit onderzoek van ingenieursadviesbureau Sweco. Europese steden, ook die in het fietsvriendelijke Nederland, hebben de snelle opkomst van de e-bike onderschat en de infrastructuur voor de groeiende stroom fietsers en voetgangers verwaarloosd, constateren de onderzoekers. Stoepen, pleinen, wegen en paden zijn eenvoudigweg niet meer ingericht op deze groeiende groep weggebruikers én consumenten.

“Want fietsers besteden veel bij winkels en bedrijven”, zegt Jeroen Quee, specialist mobiliteit bij Sweco Nederland en een van de auteurs van het rapport. “Voetgangers en fietsers besteden eenvoudiger en vaker hun geld bij lokale winkels, cafés en restaurants dan automobilisten omdat ze geen parkeerproblemen kennen. Ze winkelen bovendien gerichter omdat ze hun fiets vaak direct voor de deur kwijt kunnen.”

Maar nog altijd komt de auto eerst … Voor zolang als het duurt dan, want veel Europese steden hebben tot in lengte van dagen de prioriteit gegeven aan de auto, juist de winkeliers die zo van de fietsers en voetgangers profiteren. Quee: “Nog altijd maken winkels en bedrijven zich vaak vooral sterk voor parkeerplaatsen en een goede bereikbaarheid voor auto’s, maar uiteindelijk is iedereen hartstikke blij als een gebied fietsvriendelijker is gemaakt.” Link

Waarom Nederland het grootste fietsland ter wereld is

Randy Strausser woont in een joekel van een huis met een joekel van een hypotheek, aan de rand van Stockton, een Amerikaanse stad vlak bij San Francisco, waar je alles met de auto moet doen. Hij beweegt zich – met een Ford Ranger. Dat is bijna twee ton aan glimmend staal. En Randy’s dagelijks leven ziet er zo uit:

De wekker gaat om 4:15. Douchen. Geen ontbijt. Om vijf uur de snelweg op om voor de files op weg te zijn. Rond 6:15 aankomen op het kantoor waar hij werkt. Eten op het werk. Proberen om rond 17:30 weer op de snelweg te zitten. ’s Middags is het lastiger om de files te ontwijken.

Als hij geluk heeft, is Randy om 19:30 thuis. Radioprogramma’s luisteren in de auto doet hij niet – daarvoor is hij te opgefokt. Ook zijn vrije tijd is weinig meer waard. De enige mensen met wie hij nog contact heeft, zijn z’n gezinsleden. Die doodmoe thuiskomen nadat ze dezelfde nachtmerrie hebben doorleefd. Zijn vrienden ziet Randy niet meer. Maar zijn buren ziet hij óók niet. Randy’s verhaal – het verhaal van miljoenen Amerikanen – werd opgetekend door Charles Montgomery, in uit 2013. Dat boek gaat over wat er mis is gegaan in al die Amerikaanse suburbs, waar al die ongelukkige Randy’s In twee rake zinnen legt een stedenbouwkundige daarin uit wat er gaande is: ‘Steden zijn opgeblazen, buiten alle proportie, alsof we ze hebben ontworpen voor reuzen. Wat we feitelijk gedaan hebben, was ze ontwerpen voor grootschalig

Wat niet veel mensen weten, is dat het weinig had gescheeld of Randy’s nachtmerrie was ook een Nederlandse nachtmerrie geworden. Link

Domino-effect of climate events could move Earth into a ‘hothouse’ state

A domino-like cascade of melting ice, warming seas, shifting currents and dying forests could tilt the Earth into a “hothouse” state beyond which human efforts to reduce emissions will be increasingly futile, a group of leading climate scientists has warned.

This grim prospect is sketched out in a journal paper that considers the combined consequences of 10 climate change processes, including the release of methane trapped in Siberian permafrost and the impact of melting ice in Greenland on the Antarctic. Link

De toekomst van Schiphol

Na de positieve constateringen over het succes van het mainportbeleid volgt een lijst van zeer kritische kanttekeningen.

De economische toegevoegde waarde van Schiphol en de Rotterdamse haven is beperkt en steekt niet uit boven andere goed presterende regio’s elders in het land. De economische groei in de Brainportregio Eindhoven is zelfs beduidend hoger en ook het internetknooppunt Amsterdam Internet Exchange laat aanzienlijk betere groeicijfers zien. Bovendien is het aandeel van vervoer en opslag als onderdeel van het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp) niet hoger dan in andere landen binnen de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Ook is de economische toegevoegde waarde per hoofd van de bevolking tijdens de hoogtijdagen van het mainportbeleid achtergebleven bij landen met een vergelijkbaar welvaartsniveau, waaronder Zweden, Finland en de Verenigde Staten.

Dat valt voor een groot deel te verklaren door de zeer beperkte winst die wordt gemaakt met het doorvoeren van goederen. Uit cijfers van het CBSblijkt dat die doorvoer het Nederlandse bbp slechts elf cent per geïmporteerde euro oplevert, terwijl export van in Nederland gemaakte producten een toegevoegde waarde heeft van ruim zestig cent per euro. Link

It threatens life more than any war or disaster

Air pollution is now an international scandal, and the cause of a health emergency that governments and industry have failed to address. It undoubtedly threatens life more than any war or disaster. When there are clear alternatives to burning fossil fuels then politicians who do not act to prevent it must stand accused not just of failing to act, but of condoning the mass poisoning of their people.

Intending to cut air pollution by waiting 20 years to be rid of the worst vehicles seems criminally weak. Link

Scroll to Top